ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА 2.0.

Развој технологије приморава јавне библиотеке да обезбедe лак приступ путем интернета веб страницама библиотеке и других дигиталних садржаја. Ова чињеница је незаобилазна и за кориснике библиотека и за  библиотекаре који треба да томе прилагоде организацију библиотечких услуга и  рада. Морају се предвидети  услуге комплатибилне тренутним трендовима понуде и потрошње дигиталних информација.

Интернет клуб, сектор за библиотеке, архиве и музеје ,  зато у 2019. години организује  програм сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА 2.0. Централни међународни семинар/тренинг ће бити одржан 4.5 и 6. јуна 2019.  у тренинг центру Интернет клуба у хотелу ВРУЈЦИ, Бања Врујци, Србија.

Упознавање и увид у дигиталне услуге као и рад најуспешнијих библиотека у свету, али и код нас, омогући  ће полазницима да развију осећај за иновације и да утврде спремност својих библиотеке за промене.

Садржај и теме семинара:

 

  1. Библиотеке у дигиталном добу (истраживање тема и увида који ће помоћи у разумевању проблема и изазова јавних библиотека у дигиталном добу),
  2. Дигитална писменост (способност коришћења информационих и комуникационих технологија за проналажење, процену, стварање и комуницирање информација),
  3. Иновативне библиотечке услуге ( примери добре парксе ),
  4. Библиотеке као место у дигиталном добу,
  5. Сајам идеја (радионица) У  креативним  радионицама,  полазници ће радити по групама , а затим ће, по већ утврђеној шеми за писање пројекта, урадити постер. Постери ће бити својеврсни сајам идеја за дигиталне услуге, а полазници ће анализирати потребе локалне заједнице, ресурсе библиотека и понуђену дигиталну услугу, као иновативну услугу у својој библиотеци.

Аутори и реализатори:  Мирко  С.Марковић и Весна Црнковић