О нама

Ово је ауторски пројекат Др. Адама Софронијевића у коауторству са Мирком Марковићем.

АКАДЕМИЈУ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ реализују  два водећа сектора ИНТЕРНЕТ КЛУБА: 

 БАМ - Библиотеке, архиви, музеји

Сектор води: Мирко С.Марковић, библиотекар саветник

     БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА  - ПРВА БИБЛИОТЕЧКА ВИРТУЕЛНА МРЕЖА СРБИЈЕ

     ББС - Библиотечки Билтен Србије

     BIBLIOTECA FUTURA -  РЕГИОНАЛНА МРЕЖА БИБЛИОТЕКА EX YU ПРОСТОРА

     ИНСТРУКТИВНИ СЕМИНАРИ  - БИБЛИОТЕКА НАШЕГ ОКРУЖЕЊА

 НАУКА и ОБРАЗОВАЊЕ

сектор води  - Др. Адам Софронијевић

  1.  on line - www.internet.edu.rs     www.biblioteke.edu.rs

  2. Сарадња на Имплеметацији ИТ знања у Дигиталну агенду Србије до 2020.

    Потписани ПРОТОКОЛИ са Билиотеком града Београда , Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић", Београд и Народном библиотеком Србије.

  3. СЕМИНАРИ, ИНСТРУКТИВНЕ ОБУКЕ и ТРЕНИНЗИ

 

ИНтернет клуб је асоцијација Интернет стваралаца које повезују пословни интереси везани за заједнички и успешнији наступ на глобалној рачунарској мрежи. Идеја о удруживању у ову асоцијацију настала је 22.02.2000. године  да би био регистрован као «савезна невладина организација» 31. 10. 2000. године, али са седиштем у Љигу. Оснивачи су иницијатори већег броја перспективних Интернет сајтова. Број виртуелних чланова у три категорије је око 50 на годишњем нивоу, са преко 200 регистрованих и око 80 активних сајтова.

За свој рад, Интеренет прегнућа, као и деловање у локалној заједници  и ИНтернет клуб  од оснивања до сада освојио је више награда од оне за "Најбољи градски сајт у СР Југославији" у 2001-години и најбољи YU сајт фебруара 2001. до више од 20 избора његових сајтова у изборе ТОП 5О и PC PRESSA од 2001 до 2012. године. Награде на сајмовима туризма 2009. 2011.

Посебно место међу признањима заузима Плакета "1.300 каплара".

Седиште ИНтернет клуба је у Љигу који је захваљујући интересовању и разумевању средине за рад овог јединственог удружења  постао први ГРАД ИНТЕРНЕТА са више од 100 регистрованих wеб презенатција на Интернету, привредних и друштвених субјеката,