Циљ

Циљ пројекта је ефективно унапређење знања запослених у институцијама културе Републике Србије у области напредних послова дигитализације. Оно ће обезбедити непосредне резултате у постизању вишег нивоа квалитета целокупног процеса дигитализације у установама културе у Републици Србији. Циљеви пројекта постижу се  применом и промовисањем  новог приступа образовању запослених, којим се, за разлику од досадашње праксе, омогућава постизање ефикаснијег преноса занања и ефективне обуке за обављање напредних послова у области дигитализације у култури. Увођењем у праксу менторског принципа, целоживотно учење запослених у институцијама културе подиже се на нови ниво. То омогућава да се знање из напредних послова дигитализације ефективно пренесе и да се резултати овог преноса знања ефикасно квантификују на крају реализације пројекта. Осам запослених из осам институција културе, одабраних по принципима меритокритета, проћи ће шестомесечни образовни процес свеобухватног менторства у коме ће најистакнутији стручњаци у области напредних технологија дигитализације у Србији, који су до сада остварили изузетне и мерљиве резултате у пракси, обучити полазнике кроз свакдневни контакт и помоћ у практичном раду, уз обезбеђивање платформи у отвореном приступу за обављање напредних послова дигитализације у култури на начин који ће омогућити да осам институција културе у Републици Србији, по завршетку пројекта могу наставити да послове дигиталиазције обављају на начин који представља квалитативни помак у односу на тренутно постојећу ситуацију.

Примарно - Стицање нових знања и вештина учесника у процесу дигитализације;

Метод - Интензивни рад на промовисању дигитализације како код учесника у процесу тако и код најшире јавности;поред почетног и завршног интензивног тренинга пројекат обухвата и свакоднвне контакте путем савремених средстава комуникације и уживо.  

Успешна реализација програма и његови разулати, мерљиви и доступни јанвости, стручној и општој у домену отвореног приступа биће најбољи промотери принципа менторства у даљој пракси доживотног образовања запослених у иснтитуцијама кутлуре у Републици Србији, а која ће кроз будуће пројекте омогућити ефикасну и ефективну дисеминацију напредних знања, како у области дигитализације, тако и у другим областима послова у култури који захтевају релаизацију сложених радних процеса. 

ПОЛАЗНИЦИ:

семестарска обука

Нада Димитирјевић (библиотека Јагодина), Оливер Ђорђевић (архив Јагодина), 
Дора Хицсик (библиотека Суботица), Горан Жикић (архив Крушевац)
Дубравка Добријевић (библиотека Ларевац), Андрија Станисављевић (музеј града Београда)
 
пројектна обука
Др. Славица Гостимировић (библиотека Добој), Слађана Митровић (библиотека Топола), Виктор Лазић (библиотека Лазић)