Представљања

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ПРВЕ ЛИНКОВЕ пројекта Wi Fi КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

          

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У КУЛТУРИ

Прихватање процеса ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ у култури и стручан приступ материји, неопходан је установама културе и ван великих градских и образовних центара. Зато је Интернет клуб посебну пажњу посветио представљањима пројекта и пратећих елемента неопходних за његов суживот у културној савремености нашег народа. На различите начине, пратећим програмима, који су анимирали посленике културе у:

Суботици, Кикинди, Зрењанину, Ковачици, Вршцу, Јагодини, Ваљеву, Лазаревцу, Осечини, Лајковцу, Ариљу, Чачку, Ужицу, Чајетини, Пријепољу... али и Добоју у РС (БиХ), али није заборављен ни Београд.

Последица овако широког приступа су ТРИ КОЛЕКЦИЈЕ ДИГИТАЛНИХ ЗАПИСА КУЛТУРЕ подржане и обрађене у ван семестарском раду из Добоја, Ковачице и у Музеју књиге.  

 

Пратећи програми

2018. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БАШТИНЕ - ПУТ СУСРЕТА ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ - free source КУРИКУЛУМ АКАДЕМИЈЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ (Радовиш - Македонија)

2017.ПРАКТИКУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА  .RS и .СРБ  

- са предлогом за уједначавање регистрације  и адекватно коришћење поддомена у функцији приступа дигитализованим садржајима културе. 

 

МОДЕЛИ ,ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА  - садржаји од значаја за локалну заједницу
 - упознавање са основним теоријским појмовима везаним за основе селекције материјала за дигитализацију, примену савремених софтвера и метода дигитализације и са предавачима разматрати концепте важне за селекцију садржаја од значаја за локалну заједницу. Предавачи су др Адам Софронијевић (УБ "Светозар Марковић"), Весна Црнковић (Библиотека Јагодина) и мр Слободан Стевановски (Библиотека Ковачица).