„ИKT ПУТOКАЗИ - KA САВРЕМЕНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Почела је реализациј oвогодишњег семинаар Интернет клуба који је код НБС акредитован са 6 бодова у.три сегмента упознаје полазнике са тренутним развојем и доступнм облицима ИКТ комуникација. Посебан аспект је примена ИКТ у комуникацијама реалног окружења библиотечке делатности. (Мапирање дигиталних комуникативних канала који већ постоје и доступни су, али се не користе.). До сада одржане обуке у Чајетини, Инђији, Оџацима и инструктивни семинар мреже Библиоптеке нашег окружења у Врујцима (библиотекари из Београда, Винковаца, Зворника, Ниша,Осечине, Малог Црнића, Лајкковца, Љига, Ваљева, Лазаревца, Младеновца, Старе Пазове,  Љубовије...).
У три нивоа пресека стања, посебна пажња је усмерена могућности које у раду библиотека пружају; Г3, Г4 и Г5 мобилна мрежа, Андроид апликације, умрежавање. Семинар у први план поставља сврху комуникацијe библиотека са корисницима на нивоу друштвених мрежа: твитер – инстаграм – фејсбук – јамер – you tube …
Засебан сегмент чини сагледавање улоге библиотека у дигиталном добу, пре свега - дигиталној комуникацији.
Чињеница да корисници (не само тинејџери) владају завидним степеном дигиталних вештина што  условљава да они у библиотеци морају наћи релевантан одговор на свој упит. - ИКТ комунуикација је ОСНОВ тога.
Централни део обуке чини представљање нових ИКТ алата, овладавање и њихова имплементација у библиотечку праксу и пословање.
Ово представља и јединствену прилику за укључивање нових видова дигиталних записа ( JPG, MP3, MP4, PDF, PPT…). у изражавању за класичне библиотечке активности. Истакнути су примери добре праксе који су већ у радној функцији GOOGLE мапирање библиотека и огранака, Дигитална завича полица и  ВР технологија у функцији библиотеке. (Библиотеке Виинковци - Р.Хрватска, Зворник РС БиХ, и Стара Пазова и Љиг Србија..
Тиме се знатно унапређује и основна библиотечка понуда јавних библиотека и оитварају могућности за сарадњу са школским и посебним библиотека на локалном нивоу.
Синтеза прва два сегмента (који су у начелу образовно – инфорамативни) поткрепљује се на примерима добре праксе (респозиторијум IFLA и ALA 2020-21.) уз иновативности у овом делокругу библиотечког деловања код нас и у региону.
Закључни сегмент је својеврсна радиониоца – Сајам ИКТ идеја – у ком сви учесници у раду активно користеједан вид комуникације ИКТ  по избору). У радионичном делу симулирају персонални(иновативни) вид комуникације са имагинарним корисником или потенцијалним корисником.
За сваки сегмен обезбеђени су туторијали на сајту internet.edu.rs.
 
Теме: 
1. Значај и примена Информациио Комуникационих Технологија
2. Пракса и методи примене дигиталне комуникације у култури.
2.1. Степен дигитализације библиотечких фондова и услуга у реалном окружењу библиотека у Србији.
3. Упознавање са резултатима истраживања „Библиотеке у COVID 19 окружењу“ који ће помоћи у сагледавању  реаговања на ИКТ изазове јавних библиотека у дигиталном добу.
4. Иновативне библиотечке услуге (примери добре праксе у Србији и региoну)
5. Инструиктажа за основно коришћења информационих и комуникационих технологија и практичну примену у обављању библиотечке делатнопсти на нивоу јавних (народних) библиотека.
6. Сајам идеја (радионица)
Током семинара  учесници су посетили изложбу мандала и плетива Јасмине (Миљанић) Иванковић, под називом „Међу јавом и мед сном“,у галерији КОЦ Мионица и присуствовали мултимедијалном програму  „ МАЛА ДВОРИШТА РАЂАЈУ ВЕЛИКЕ ЉУДЕ “. Пред спомен кућом Др. Слободана Ж. Марковића представљена је се књига „ СЕЛО СЕ ВЕСЕЛИ “ , Драгише Божића у издању РТС издаваштво. и пригодни програм драсмског првака Александра Дунића - ЈУТРА СА ЛЕУТАРА,
 
 
 
ИЗБОР ИЗ ИЗЛАГАЊА 
 
 

1.

2.

3.

4.

 

ТУТОРИЈАЛ + PPT

 

4..

5..

 УПУТСТВО + PTT