Унапређење учинка Интернет присуства библиотека

Семинар ,,Смернице за израду веб презентација и унапређења учинка и видљивости веб презентација институција културе од националног значаја на Google претраживачу'' одржан је у МинистарствУ културе и информисања, 23. јуна 2017. године. Обуку су водиле Марија Кујачић, шеф одсека за развој електронске управе и стандардизацију у Дирекцији за електронску управу и доцент др Наташа Крстић са Факултета за економију, финансије и администрацију.

 

Циљ семинара био је постизање боље усклађености веб презентација установа културе са светским трендовима и Смерницама за израду веб презентација Дирекције за електронску управу, повећање видљивости културног наслеђа на интернету и јачање капацитета установа културе у процесу дигитализације. Смернице за израду веб презентација усвојила је Влада Србије и тиме подржала намеру да се садржаји и услуге објављују у складу са потребама грађана и свих корисника.

Интерет клуб је и радно и садржајно подржао овај вид обуке и стандардизације наступа на Интернету. Већину полазника су чинили представници библиотека веб мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА Интернет клуба,  из Београда, Пожаревца, Јагодине, Крушевца, Краљева, Кикинде, Суботице, Сомбора, Ваљева, Ужица, Љига…

На почетку, присутнима се обратио др Дејан Масликовић, помоћник министра у Сектору за развој дигиталне инфраструктуре у области културе и уметности и истакао да је дигитализација установа културе неопходна ради боље промоције, чувања и већег приступа грађи. Улагање у информационо-комуникациону инфраструктуру потребно је да би се побољшао рад, унапредиле услуге и ували интерактивни садржаји за младе.

Са смерницама за израду веб презентација органа јавне управе, присутне је упознала Марија Кујачић. Како је рекла, информације о установи могу се налазити на веб-сајту и Централном порталу, при чему, садржај и услуге морају бити у фокусу. 

 

Начин пружања информација регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја  и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду. Информације на веб презентацији установе треба да буду разумљиве свима. Информатор о раду мора да садржи име установе, лица одговорног за тачност и потпуност информација, списак најчешће тражених информација, опис овлашћења и обавеза установе, организациону структуру у графичком облику, податке о одобреном буџету за текућу годину, податке о средствима рада, опис услуга итд. Сазнали смо и који су важни аспекти садржаја веб презентације, који је минимум релевантног садржаја, који су обавезни елементи услуга, који су уобичајени недостаци, шта је важно за језик и писмо веб презентације, каква навигација треба да буде, од чега зависи безбедност веб-сајта, како се формира доменско име и који су критеријуми за оцењивање веб презентације. Видели смо и примере сајтова који су најбоље оцењени.

Доцент др Наташа Крстић говорила је о заокрету од веб презентације до веб присуства, техничком прилагођавању веб-сајтова, оптимизацији ван сајта, оптимизацији и мобилности веб страница,  и стратегији кључних речи. Закључили смо да боља позиција презентације на интернет претраживачу значи више посета сајту и већу видљивост установе на претраживачу. Важно је и водити рачуна о томе да различити корисници подразумевају и различите претраге. Иако би сви желели да се њихов сајт нађе на првој страници резултата интернет претраге, Google не сматра да то свако и заслужује. Светски најдоминантнији интернет претраживач – Google данас користи преко двеста сигнала за рангирање позиције веб-сајта и често их унапређује, како би корисницима пружио најрелевантније резултате интернет претраге. Процес оптимизације сајта на интернет претраживачима (Search Engine Optimisation – SEO) обухвата преобликовање садржаја и програмских кодова, који доводе до побољшања позиције веб-сајта по кључним речима  и уклањању препрека у поступку индексирања веб-сајта, чиме се постиже високо-квалитетни, циљани веб-саобраћај. Овај поступак спроводи се техникама „on-page SEO“ (оптимизација страница веб-сајта), „off-page SEO“ (оптимизација изван веб-сајта) и „technical SEO“  (техничко-програмерска решења). У току семинара, присутни су одгледали два кратка филма How search works, Welcome visual search и сазнали како  функционишу Google-ови spiders (пауци) или ботови, софтверски роботи који обављају одређене аутоматизоване задатке и мапирају интернет ради лакше претраге.

 

Резултати дигитализаације показују да се, уз мала средства, ентузијазам и креативност, разни садржаји могу учинити доступним на интернет платформи и различитим уређајима. Дигитална трансформација културе је неопходна за очување културне баштине и савременог стваралаштва, али и за успешну промоцију српске културе у глобалном окружењу. Овим се уједно унапређује и систем образовања у земљи.

Аутор текста и фотографија:

Јелена Чобић

Народна библиотека " Илија М. Петровић", Пожаревац