Уместо увода

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ је пројекат непосредне обуке запослених из одабраних институција културе у Републици Србији за обављање напредних послова у дигиталиазцији. То се чини на јединствени начин који обезбеђује мерљиве резултате по завршетку пројекта стицањем и применом знања која омогућавају подизање процеса дигитализације у установама културе на нови ниво уз изградњу мреже трајних односа стручњака у области дигитализације. Методолошки је заснован на интерактивном односу  ментора и полазника, као и читаве групе, која ће довести до нових синергетских ефеката у области дигтиализације у култури у Републици Србији.