Активности

Паралелно са пројектом предвиђеним радом и  менторском обуком, осам редовних полазника АКАДЕМИЈЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ из установа културе Србије и два придружена ( НВО и РС БиХ), реализују се још:

- ЈАВНИ КУРИКУКЛУМ АКАДЕМИЈЕ (Народни граматички е-речник српског језика) и

- ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ.( у функцији доступности дигиталних респозиторија установа културе.)

а) ПРАКТИКУМ -  за  адекватно коришћење поддомена у функцији приступа дигитализованим садржајима  културе. ( радионице у Чајетини и Министарству културе Србије)

б) МОДЕЛИ ,ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА  (  радионице у Ковачици, Београду ....)