Искорак

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ је електронска страница за подршку примени иновативних метода доживотног учења за нови квалитет дигитализације у институцијама културе Србије.Наши основни циљеви су стицање нових знања и вештина учесника у процесу дигитализације и интензивни рад на промовисању дигитализације…