UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

 1 - Povezati uređaj na električno napajanje preko porta POWER.

2 - Konektovati mrežni (LAN) kabal u port 1. Ukoliko se poveže na neki drugi port (2,3,4) neće se dobiti hotspot stranica.

            

3 - Proveriti nakon povezivanja LAN kabla da li svetli zelena led dioda na portu 1 gde je priključen kabal. Ukoliko ne svetli to znači da signal u LAN kablu nije aktivan.

4 - Na mobilnom telefonu upaliti WiFi i u listi WiFi mreža pojaviće se mreža sa nazivom „WiFi kulture Srbije“              

5 - Kada se klikne na „WiFi kulture Srbije“, android ili IOS sistem će automatskii izbaciti notifikaciju za povezivanje „Sign in to network“. U zavisnosti od modela telefona i verzije operativnog sistema, notifikacija se može vizuelno razlikovati ali funkcionalnost je ista.Npr. Samsung telefoni će odmah izbaciti hotspot stranicu nakon odabira WiFi mreže, Huawei telefoni će izbaciti notifikaciju u gornjem delu ekrana na koju je potrebno kliknuti čime se inicira pojavljivanje hotspot stranice

         Lista WiFi mreža  

6 - U slučajevima kada je u telefonu otvoren veći broj “tabova” u glavnom pretraživaču (Chrome, Mozzila…) ili ako je mobilni uređaj re-programiran van preporuka proizvođača, može se desiti da se ne pojavi notifikacija, odnosno hotspot stranica. Tada je potrebno inicirati hotspot stranicu upisivanjem adrese u “adres bar”-u pretraživača,  npr. ”google.rs” i hotspot stranica će se pojaviti.

7 -  Ukoliko nema direktne internet konekcije između Mikrotik rutera i provajdera notifikacija se neće pojaviti.

8. Kod Iphone uređaja može se pojaviti upozorenje o bezbezbednosti korišćenja WiFi mreže sa hotspot funkcijom, a pre prikazivanja hotspot stranice. Tada je potrebno ispratiti tražene bezbednosne zahteve.​

MNAPOMENA   -   Izgled notifikacija za događaje zavisi od modela uređaja i operativnih sistema.