КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2020. ГОДИНИ

Република Србија - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА- Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва расписује КОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години. Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

1. Област едукације и подизања капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 200.000 динара до 750.000 динара)  Организовање обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације. Области едукација су следеће:

А Дигитализација културног наслеђа и постављање дигитализованог материјала на Национални претраживач културног наслеђа (без куповине опреме).

Б Организовање јавних догађаја у циљу представљања и  промоције дигитализоване грађе као и популаризација процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва

2. Област развоја апликација и подизања информационо-комуникационих капацитета за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 500.000 динара до 1.500.000 динара)

А Развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности, очувања наслеђа и развој културних индустрија

Б Набавка опреме за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе   за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и  развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес  дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (израда мреже)

ЦЕО КОНКУРС СА СВИМ ДЕТАЉИМА - ОВДЕ !