ОБУКЕ ЗА РАД У ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МУЗЕЈИМА

У периоду од 2. до 4. децембра 2019. године, у Српско-корејском информатичко приступном центру који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије (Сектора за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва), организоване су обуке за рад у Јединственом информационом систему. Ове обуке намењене су кустосима, конзерваторима и администраторима, запосленим у музејима Републике Србије.

Јединствени информациони систем користи се у свим музејима Републике Србије почев од 2017. године, када је Закључком Владе потврђен као једини информациони систем који ће се користити у музејским установама. За његову имплементацију задужени су Историјски музеј Србије и Музеј Војводине, па су финалнe обуке за кустосе 26 музеја спровели стручњаци из ове две установе.

Испред Министарства културе и информисања Републике Србије, полазницима се обратио помоћник министра, господин Дејан Масликовић и нагласио да ове обуке представљају последњу фазу у имплементацији Јединственог информационог система у музејима. Ово министарство пружило је пуну подршку дигитализацији покретног културног наслеђа и наставиће да ради на наставку овог посла, успостављању стабилне инфраструктуре, те дугорочне сарадње између музеја, у складу са препорукама датим у Смерницама ѕа дигитализацију културног наслеђа.

Овим је настављен рад на дигитализацији документације о музејским предметима.Kрајњи циљ је видљивост и доступност културног наслеђа која ће се остварити на јединствен начин кроз представљање репрезентативних података о њему.