ПРВА МОНОГРАФИЈА ЈЕДНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕРА

У свечаној сали зграде техничких факултета у Београду, Бул. краља Александра 73, представљена је 17. децембра о. г.  прва монографија једне генерације електротехничких инжењера у 70 година од оснивања Електротехничког факултета 1948. године.Монографија је штампана као луксузно, репрезентативно издање, има 497 страна и носи наслов ГЕНЕРАЦИЈА ЕТФ 1967 - ПОГЛЕД ИЗНУТРА

.Циљ је био да се представи дух Генерације ЕТФ 1967 коју многи сматрају једном од најуспешнијих у седамдесетогодишњој историји Електротехничког факултета. Она је дала 25 доктора наука и 37 магистара, а појединци из Генерације су били декани, продекани, шефови катедри, проректори на Универзитету, директори предузећа.

У првих шест поглавља Монографије обрађене су теме везане за студије, наставне планове; дружења генерације; друштвени живот на факултету; објављене су биографије истакнутих професора, као и биографије колега из Генерације; објављени су спискови редовних студената; преглед предмета и наставника; списак доктора наука и магистара.

У наредних шест поглавља објављени су литерарни и ликовни прилози и фотографије студената: песме; приче; цртежи, карикатуре и стрипови, уметничке  фотографије.

Велики број инжењера из Генерације награђено је високим признањима. Поменимо само да је проф. др Бранка Вучетић 2014. године добила од кинеског премијера повељу - признање „за свесрдну подршку у развоју Кине и пријатељску сарадњу“.

Представљање монографије ГЕНЕРАЦИЈА ЕТФ 1967- ПОГЛЕД ИЗНУТРА надахнуто је водио др Миленко Цветиновић, а о књизи су говорили проф. др Миодраг Поповић, бивши декан ЕТФ, мр Миле Вранеш, главни уредник и приређивач, проф. др Душан Драјић, као и Милан Шаровић из Центра за дигиталну штампу INTERPRINT PLUS.

Додељене су две Златне плакете: Милету Вранешу и донаторима из Генерације.

У програму су учествовали: драмски уметник Вицо Дардић и две изванредне музичке уметнице Ива Милошевић и Елена Станисављевић.