Национални оквир за дигитализацију периодике

У просторијама Министарства културе и информисања Републике Србије потписан је Национални оквир за дигитализацију периодичних издања у Републици Србији. Национални оквир су потписали Александар Гајовић, државни секретар у Министарству културе и информисања Републике Србије, Андрија Јоргић, директор Новинско – издавачког предузећа компаније Борба, Весна Стевановић, заменик управника Народне библиотеке Србије, Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, Новка Шокица Шуваковић, заменик управника Библиотеке Матице Српске и Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда. Национални оквир за дигитализацију периодичних издања у Републици Србији je документ који представља основу за унапређење процеса дигитализације у култури, како би се овај процес обавио на што ефикаснији и сврсисходнији начин, а културно наслеђе и савремено стваралаштво Републике Србије презентовало најширој публици.

 

“Овај споразум представља крупан корак, као основа за унапређење процеса дигитализације у култури. Првенствени циљ ове активности је очување садржине материјала кроз доступност дигиталних копија страница ових издања. Оне би, затим, обрађене, биле доступне свим институцијама, организацијама и појединцима не само у нашој земљи, већ и шире”, рекао је Гајовић.

Потписници тог документа, како је саопштено, сагласни су да заједнички принципи рада установљени за пројекат дигитализације архива “Борбе” треба да послуже као пример и допринесу унапређењу и уједначавању праксе у дигитализацији културног наслеђа и савременог стваралаштва у сегменту периодичних издања у свим институцијама и организацијама у Србији које се баве том активношћу.

Гајовић је нагласио да ће тај процес бити обављен у оквиру важећих прописа у области дигитализације културног наслеђа, односно Правилника о дигитализацији у библиотичко-информационој деталности.

Према његовим речима, циљ те делатности је и да се баш на тај начин обезбеди стварање претраживих дигиталних садржаја обрадом слика – фотографија, укључујући и оптичко препознавање текста.

Национални оквир садржи препоруке за спровођење редовних и пројектних активности у области дигитализације периодичних издања и укључује све установе и организације чије пословање и активности се односе на материјале културног наслеђа и савременог стваралаштва.