Усвојен Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић потписао је Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, чиме су установе културе у Србији добиле јасна упутства како да се културно наслеђе сачува у дигиталном облику и да буде доступно грађанима. „Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа се уређују  се задаци, послови, стандарди и процеси дигитализације културног наслеђа односно покретних и непокретних културних добара, нематеријалног културног наслеђа и добара који уживају претходну заштиту“ објаснио је министар. То се пре свега односи и на вођење документације, заштиту, дигиталну рестаурацију, представљење и поновну употребу дигиталних објеката.Помоћник министра за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре Дејан Масликовић напоменуо је да су претходне две године обележиле развој информационих система у заводима и архивима, као и миграције постојећих база, обуке и унапређење Јединственог информационог система у музејима. „Очекујемо да ће се до краја ове и почетком следеће године Архивски информациони систем – АРХИС, бити имплементиран у свих 36 архива у Србији“,  рекао је Масликовић. 

Министарство културе и информисања наставиће процес дигитализације у служби заштите културног наслеђа кроз надоградњу Јединственог информационог система за музеје у области археолошке теренске документације, повезивање базе споменика културе са географским информационим системом и стварањем предуслова за дигитализацију покретног културног наслеђа у галеријама, најавио је помоћник министра за дигитализацију.

ПРАВИЛНИК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ !!!